Kerrostalot kuosiin

tty-logo-tiivisKerrostalot kuosiin on leikkimielinen kilpailu tärkeästä asiasta. Sillä halutaan näyttää, mitä mahdollisuuksia taloyhtiöillä olisi esteettisempään, mukavampaan ja energiatehokkaaseen asumiseen. Teimme ehdotukset kymmenen  tamperelaisen kerrostalokohteen ehostamiseksi. Niissä otettiin huomioon ennen kaikkea energiankulutus ja mahdollisuudet täydennysrakentamiseen. Kustannusarviot ja tarjoukset koskevat vain yritysten tekemiä energiaremonttisuunnitelmia. Arkkitehtiopiskelijoiden tekemien suunnitelmien kustannuksia tai vaikutuksia energiankulutukseen ei olla arvioitu.

Jos taloyhtiössänne suunnitellaan energiaremontin tekoa, suosittelemme tutustumaan lämmityspaneelistamme koottuihin videoihin täällä

Katso alta kohteet ”ennen” ja ”jälkeen” ja ylläty!

Sähkölaitoksen yhteenveto kilpailusta

Sähkölaitos_TRE_logoYritysten ehdotukset eroavat lähestymistavoiltaan toisistaan: ne edustivat lämpöpumppuratkaisuja, lämmönsäätötekniikkaa ja käyttöveden kiinteistökohtaista käsittelyä. Takaisinmaksulaskelmien toteutuminen tulevaisuuden olettamusten valossa on vaikeasti arvioitava. Lähtö- ja vertailutiedot ovat olennaisessa osassa tarkastelua. Parhaan ennusteen energian hintojen kehityksestä saa paikalliselta energialaitokselta.

Lämpöpumppuratkaisut, joissa huipputehontarve korvataan sähkövastuksilla nostavat voimakkaasti sähköntuotannon huipputehontarvetta. Yleisen käsityksen mukaan sähkön laajamittainen käyttö suurten rakennusten lämmittämiseen sähkönjakeluverkoston ja tuotannon näkökulmasta voi muodostua ongelmaksi.

Rakennuksen kehittyneemmistä säätöjärjestelmistä saatu hyöty riippuu olennaisesti nykyisen säätöjärjestelmän lähtötasosta. Huoneistokohtaisella lämpötilamittauksella voidaan tarkentaa keskuslämmitysverkoston lämpötilaa ja lisätä asumismukavuutta. Käyttöveden paineenalennuksella voidaan saavuttaa kulutuksen vähennystä varsinkin rakennuksissa, joissa kulutusta ei mitata huoneistokohtaisesti.

Jokaisessa hankkeessa on syytä tehdä huolellinen hankeselvitys ja suunnittelu puolueettoman asiantuntijan toimesta, sekä pyytää suunnittelun jälkeen tarjoukset useammalta tarjoajalta.